Nefesin Mucizendir.
+90 532 133 81 88
KULLANIM KOŞULLARI & GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu site, Mucizem Eğitim Danışmanlık Med. İnş. Mak.  Limited Şirketi‘ne  ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemelerin tüm hakları Mucizem Eğitim Danışmanlık Med. İnş. Mak.  Limited Şirketi‘ne  aittir. www.nefesveyasamakademisi.com sitesindeki kod, yazılım, veritabanı ve veritabanındaki tüm bilgilerin ve bu bilgilerin sunulma biçimleri ve malzemelerin tüm hakları Mucizem Eğitim Danışmanlık Med. İnş. Mak.  Limited Şirketi’ne aittir ve bu bilgiler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Bu bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

İş bu sözleşme bir tarafta Eğitimci ileri diğer tarafta Katılımcı arasında aşağıdaki esaslar ve şartlar dâhilinde Taraflarca [.] aşağıdaki koşullarda karşılıklı mutabık kalınarak akdedilmiştir.

 

• Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme eğitimci ile katılımcı arasındaki hizmet sözleşmesinin şartlarını belirlemektir.

 

• Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü

Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcının kimlik ve adres bilgileri, katıldıkları programın niteliği, eğitim süresince ortaya çıkacak kişisel bilgi veya özel durumları, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. 

Katılımcı, program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı, eğitimci veya yardımcı şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Basın, yayın veya İnternet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.

Katılımcı’nın, NYA’daki eğitimi süresince ekip ile beraber veya tek başına, NYA’nIn imkan ve kaynakları kullanılarak ortaya çıkan veya çıkacak olan ve eğitim sırasında dağıtılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, materyal, uygulanan eğitim programı ve içeriği FSEK ve sair ilgili mevzuat gereğince eser niteliği taşıyan veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olacak olan şeyler üzerindeki her türlü telif (mali haklar) ile fikri mülkiyet hakları NYA’ya ait olacağını ve eğitimcinin meslek sırlarının veya eğitim sırasında alınan bilgilerin üçüncü şahıslara aktarmayacağını veya bu konuda danışmanlık hizmeti vermeyeceğini, bu bilgileri internet, yazılı veya görsel basın veya sosyal medya aracılığıyla kullanmayacaktır.

Nitekim, 5846 sayılı FSEK’in 71. maddesi, “Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir.

 

• Uyarı ve Bilgilendirme

Program ruhsal ve fiziksel olmak üzere herhangi bir sağlık problemini iyileştirmeyi vaat ve taahhüt etmemektedir. Sağlık sorunu olanların programa katılıp katılmamaları tamamen kendi iradelerine kalmıştır. Program katılımcının kendi seçimidir. Eğitimcinin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Program, tıbbi veya psikoterapi tedavi amaçlı değildir. Program katılımcıları, liderleri, görevlileri ve programa yardım eden kişiler akıl ve ruh sağlığı uzmanı veya tıp doktoru değillerdir ve programda akıl ve ruh sağlığı uzmanı yer almayacaktır.

Katılımcının program sırasında zihinsel rahatsızlık benzeri herhangi bir durum yaşaması halinde program yöneticileri ile görüşüp hemen bir ruh ve akıl sağlığı uzmanına danışması tavsiye olunur.

Program sırasında 2-3 saatte bir ara verilmekte olup, katılımcı programın yapılacağı odayı istediği zaman terk edebilir.

Katılımcının fiziksel veya ruhsal bir sağlık sorununun olması, tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı ile ilgili destek alması halinde, program öncesinde programa katılacağını ve program uygulamalarını, tıbbı yardım aldığı kişi ve kuruluşlara veya akıl ve ruh sağlığı uzmanlarına bildirmesi ve aldığı  önerilere göre hareket etmesi zorunludur. Ayrıca, eğitimci ve ilgililere bu durumu ve sağlık sorununun ne olduğunu yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Doktor veya akıl ve ruh sağlığı uzmanınca katılımcının program katılımına engel teşkil eden bir sağlık sorununun tespit edilmesi ve program içeriği bilgilerinin incelenmek üzere talep edilmesi halinde, program içeriği ile ilgili bilgiler verilebilir.

Katılımcının tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı konusunda sorunlu olması veya programa katılmak isteyenlerde,

• Yoğun stres varsa,

• Uykusuzluk ve normalden daha az uyku sorunu var ve bu sorun ruhsal ve bedensel sağlığını etkilemekte ise,

• Herhangi bir tedavi süreci yaşıyor, bu sebeple tedaviyi uygulayanlar tarafından katılımı sakıncalı görülmüşse,

• Programa katılmak için kendisini fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak yeterli veya hazır hissetmiyor ise programa katılmaması gerekir.

Sorunların eğitimci veya program yapıcılardan saklanması halinde sorumluluk tamamıyla katılımcıya aittir.

Katılımcı, bu sözleşme ve sözleşmeye ekli katılımcı anket formu ve diğer belgeleri imzalamakla veya programa katılmak istediğini ve sözleşme ve şartlarını kabul ettiğini internet ortamında kabul etmek veya elektronik posta göndermekle sözleşme hükümleri geçerli hale gelir. Katılımcı hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızası ile hareket ettiğini, program sırasında veya sonrasında kişisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığından kendisinin sorumlu olduğunu, NFS uygulayıcı ve eğitimcilerin sorumluluğunun ise sadece programı düzenli sunmak ve uygulamak olduğunu, bunun dışında eğitimcilerin herhangi bir taahhütlerinin veya sorumluluklarının olmadığını önceden kabul ve beyan eder.

NYA uygulayıcıları ve eğitimciler programda veya sözleşmede belirtilen uygulama ve çalışmaları değiştirmekte, yeni uygulama ve çalışma eklemekte veya çıkarmakta tamamıyla serbesttirler. Bunların yapılması sözleşmeyi geçersiz kılmaz.

Katılımcı 18 yaşından küçük ise, programa ancak veli veya vasilerinin onayı ile katılabilir. Sözleşme ve sözleşmeye ekli katılımcı anket formu ve diğer belgelerin, veli veya vasi tarafından imzalanması, bu hükümlere aynen kendisi de uyarak velisi veya vasisi olduğu kişi veya kişilerin katılmasına okuyarak ve inceleyerek onay verdiği ve tüm sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelir.

http://www.nefesveyasamakademisi.com Nefes ve Yaşam Akademisi’ nin resmi sitesidir. Eğitimci, katılımcı ile ilgili bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı ve ayrıca katılımcı için önemli olduğunu bilmektedir. Bu beyan gizlilik politikasına dair açıklamalar içermektedir. Katılımcı, web sitesini ziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Katılımcıdan sitedeki kayıt formları ve yanıtlanması talep edilen diğer belge ve beyanlar, iletişim bilgileri (isim, e-posta adres, telefon numarası ve posta (tebligat)adresi v.s.) yaşı, gerektiğinde meslek ve gelir seviyesi veya mevcut bir rahatsızlığı olup olmadığı bilgilerini vermesi talep edilmektedir. Formlar ayrıca mali bilgiler (kredi kartı numaraları) verilmesini de gerektirmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizi program ve hizmeti sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, hizmetler, program ve uygulaması hakkında katılımcı ile irtibata geçmek, bilgileri güncellemek, program ve hizmetleri önermek, sürdürmek ve gerektiğinde 3.şahısların lojistik, konaklama ve benzeri diğer işlevleri Eğitimci adına yerine getirmesi amacıyla kullanılabilir.

Katılımcının IP adresi, sunucudaki problemleri teşhis etmek Web sitesini yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. IP adresi katılımcıyı tanımlamaya yardım etmek, katılımcı ile ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir. Sitenin kullandığı dosyalar, katılımcının her ziyaretinde tekrar girme zahmetinden kurtarmak için giriş bilgilerini kaydeder. (e-posta adresi) Site,hizmet alımınızı takip etmek, ilgilenebileceğiniz etkinlikler ile ilgili içerik sağlamak ve sitede yaptığınız işlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle bu dosyaları kullanabilir.

Toplanan mali bilgiler, katılımcı yeterliliğini kontrol etmek ve aldığı ürün ve hizmetleri fatura etmek için kullanılmaktadır. Önceden verilecek izin olmaksızın mali bilgiler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. Katılımcı; sitede mal veya hizmet satın alımı yaptığında kendisine ait mali bilgilerin, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. Şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb) verilmesini kabul etmektedir. Paylaşılacak bilgiler, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Eğitimci bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Site, kontrol altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımı güvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir.

Site kullanıcısı, katılımcı profilindeki kredi kartı numaralarının son dört hanesini saklamamaktadır. Doğal olarak kredi kartı numaralarının tamamı hizmet veya diğer  satın alma işlemleri sırasında  ilgili kredi kartı şirketine gönderilmektedir.

-Eğitimci, kişisel olarak tanımlanabilir katılımcı bilgilerinin toplanması, saklanması, ifşası ile ilgili olarak fiziksel, elektronik ve prosedürel koruma önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik prosedürleri bazı durumlarda kişisel bilgi ifşa etmeden önce katılımcının kimliğini kanıtlaması gerektiği ve bunun talep edilebileceği anlamındadır.

Katılımcı, paylaşılan bir bilgisayarı kullandıktan sonra sistemden çıktığını kontrol edecektir. Eğitimci, veya herhangi bir çalışanı veya site yöneticisi, katılımcının PIN numarasını açıklamasını hiçbir şekilde talep etmeyecektir. Kişisel bilgilerin güvenliğini korumak amaçlı PIN numarası korunacak ve paylaşılmayacaktır. 

Gizlilik beyanı değiştiği takdirde bu web sitesinde yayınlanacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde var olan gizlilik politikası katılımcı ve hesabı ile ilgili olarak tüm bilgiler için geçerlidir.

Gizlilik beyanı ve uygulamaları veya yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir şüphe veya kaygı duyulması halinde eğitimci ile mail adresi kullanılarak sorun çözme amaçlı irtibat kurulacaktır.

Eğitimci; web sitesini ziyaret eden tüm bireylerin gizliliğine saygılıdır. Belirtilen gizlilik ilkeleri, sitenin toplayabileceği bilgilerin neler olduğunu ve bu tür bilgileri nasıl kullanacağı ve koruyacağını belirtir. Bu aynı zamanda sitenin ziyaret edilmesinde ve kişisel bilgilerin toplanılması istenilmediğinde neler yapılması gerektiğini ve ziyaretçinin eğitimciye verdiği bilgileri nasıl değiştirebileceğini açıklar.

Katılımcı web sitesini kullanarak bu gizlilik ilkelerindeki şartları kabul ettiğini onaylamış olur. Web sitesine kişisel bilgiler verilmez ise bazı işlemler yapılamayabilir.

İsim-soyadı gibi kişisel bilgiler ve e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak, reklam, tanıtım ve pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Ancak katılımcının elektronik posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, toplu olarak istatistiki veri sağlayarak eğitimcinin oluşturacağı platform veya web sitesinin üye profilini belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Bazı durumlarda web sitesine bağlanıldığında otomatik olarak (kayıt olmaya gerek olmadan) kişisel olarak ayırt edilemeyen teknik bilgiler toplanabilir. Bunlar internet tarayıcısının türü, kullanılan bilgisayar iletişim sisteminin türü veya eğitimcinin web sitesine bağlantı içeren hangi web sitesinden aktarıldığı gibi bilgilerdir. Ayrıca, IP bilgileri de kayıt edilmektedir.

Bilgisayara “çerez”(Cookie) veya benzer bir şekilde bilgiler depolanabilir. Bunlar web sitesini ziyaret sırasında, sitenin hangi alanlarının daha çok ziyaret edildiği konusunda bilgiler toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bunlar ziyaret edenlerin ilgi ve tercihlerine göre, web sitesinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmak amaçlıdır. Girilen web sitesindeki çerezleri ret etmek, belirli alanları ziyaret edememenize veya kişisel bilgi alamamanıza sebep olacağı hatırlatılır.

 

• Katılımcının Yükümlülükleri

Katılımcı, Seminer süresince konaklanılan yerdeki program çalışmaları ve bunun dışındaki her türlü aktiviteler, sosyal faaliyetler dahil olmak üzere, program uygulayıcılarının, organizasyon faaliyetlerini sürdürenlerin, eğitimcilerin veya onların görevlendirdikleri amatör veya profesyonel kişi veya kuruluşların, program katılımcıları ile ilgili, onları veya fiziki ortam ve koşulları kapsayacak şekilde eğitim çalışmaları veya dinlenme sırasında ses kaydı, kamera ile çekim yapmasına, fotoğraf çekmesine, röportaj yapmasına, çekilen fotoğraf, video ve yapılan röportajların basın-yayın, gazete radyo ve televizyon kuruluşlarında veya internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, programın tanıtım ve ticari reklam faaliyetleri içerisinde, gösterimine, yayınlanmasına, her türlü paylaşımına, süre şartı koymaksızın onay ve muvafakat eder. Bu çalışmalardan dolayı her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir ücret veya tazminat v.s.talebinde bulunamaz.

Uygulanacak kişi sayısının sınırlı olması ve programla ilgili konaklama dahil her türlü organizasyon, rezervasyon ve diğer çalışmaların önceden gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahisle;

• Katılımcı, kayıt olup sözleşmeyi imzaladığı veya internet ortamında sözleşme ve koşullarını kabul ettiği sırada hangi tarihteki programa katılmak istediğini yazılı olarak veya mail yoluyla bildirecektir.

• Katılımcı, bu sözleşmeye ek, “NYA eğitimleri katılımcı formu” içeriğini ve burada belirtilen hususları imzalamakla veya elektronik posta göndermekle kabul etmiş sayılır.

• Katılımcı veya katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisi, NYA bireysel gelişim sözleşmesi, sözleşmeye ek NYA eğitimleri katılımcı formu ve bu sözleşmelere ekli diğer dokümanları ve bilgileri, sağlık uyarılarını, gizlilik sözleşmelerini okuduğunu ve bu konuda ayrıntılı bilgi verildiğini, anket ve sözleşmelere samimi yanıtlar verdiğini ve hepsini anladığını ve kabul ettiğini ve sözleşmenin tüm hükümlerinin ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

• Cayma Hakkı

Katılımcı, sözleşmenin imzalandığı veya sözleşmenin kabulüne ilişkin elektronik posta gönderildiği tarihten itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun gereği 14 gün içerisinde sözleşmeden ve programa katılmaktan herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcının cayma hakkını sözleşmeyi imzaladığı veya kabul ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanması halinde kendisinden hiçbir ödeme talep edilmeyecek, herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır. Katılımcı cayma hakkını kullandığını, yazılı veya elektronik posta ile program uygulayıcılarına sözleşmenin imza tarihinden veya elektronik posta ile kabul ettiği tarihten itibaren cayma süresi olan 14 gün içerisinde bildirmeyi kabul ve beyan eder.

 

• Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, iş bu sözleşme hükümlerini uymayı aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Sözleşme hükümleri 1 takvim yılı için geçerli olup sözleşmenin imzalandığı veya kabul edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, bu hakkını daha sonra kullanamaz. Ancak, aşağıda belirtilen koşullarda sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde düzenlenen program çalışmalarından herhangi birine, katılmadığı önceki programa, süresinde mazeret bildirmek koşuluyla katılabilir.

Sözleşme hükümleri gereği sözleşme tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde uygulanmak üzere, hangi tarihli programa katılacağını, o programın başlama süresinden en az 30 gün önce bildiren katılımcıya, kendisine katılacağı programın başlayış ve bitiş tarihleri, uygulanacağı yer bilgileri ve programa katılabilmesi için ödemesi gereken ücret veya kalan ücret bedeli, yatıracağı banka şubesi,  yazılı veya elektronik posta ile bildirilir. Bildirimden itibaren 7 gün içerisinde mazeretsiz olarak bedel tamamı veya kalan bedel yatırılmaz veya bildirime yanıt verilmez ise talep ettiği tarihe ilişkin programa katılma hakkını kayıp eder.

Katılımcı katılmak istediği programa, programın başlama tarihinden 15 gün önce katılamayacağına ilişkin mazeret beyan ederse, yılın belirli zamanlarında uygulanan programlardan birine daha sonra katılabilir.

Katılımcının talep ettiği tarihteki programa katılma talebi başvurunun yoğunluğu sebebiyle gerçekleştirilemezse bu hususta eğitimcinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Katılımcı, sözleşmeyi imzaladığı tarihten başlamak üzere mazeret göstermeksizin kullanabileceği cayma hakkı hariç, sözleşmenin geçerlik süresi olan 1 takvim yılı içerisinde yazılı veya elektronik posta ile yılın çeşitli tarihlerinde yapılan ve kendisine önceden bildirilen hiçbir programa katılmaz ise bu, tek taraflı ve kusurlu sözleşmeye aykırı davranış kabul edilir, yapılan ödemeler iade edilmez.

 

• Sözleşmenin Devri

Katılımcı isterse sözleşmesini hak, yetki ve sorumluluklarını, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin aynen devam etmesi koşuluyla, program uygulayıcılarına yazılı veya elektronik posta ile bildirimde bulunarak bir başkasına devir edebilir. Devir alacak kişi ile sadece ilk sözleşmenin kalan süresince geçerli olacak şekilde yeni bir sözleşme yapılır. Yeni yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. Sözleşmenin ve yasal sorumlulukların başlangıç tarihi, ilk katılımcının sözleşmeyi imzaladığı veya elektronik posta ile internet ortamında kabul ettiği tarihtir. İlk sözleşmenin imza veya kabul tarihinden itibaren cayma hakkı süresi olan 14 günün geçmesi halinde, devir işlemlerinde devir alacak kişi cayma hakkını kullanamaz. Devir alan sözleşme hükümlerini, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini aynen kabul eder. Devir ile ilgili yazılı başvurunun sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. 6 aylık süre geçtikten sonra sözleşme devri yapılamaz.

 

• Ödeme Koşulları

• Kredi kartı ile online ödeme sisteminde güvenlik, ilgili banka güvenli ortak ödeme sanal post sistemince sağlanır. Bu işlem sırasında kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde ilgili site sistemine kayıt edilmez. Eğitimci ve personel hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini göremez.

• Havale/EFT ile Eğitimcinin bildireceği banka hesaplarına yatırılarak yapılabilir.

• Hizmet alımının programa alınma başlangıcı, katılımın onaylandığı an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havale/eft nin Eğitimci yan hesaplarına ulaştığı  andır.

 

• Tebligat Koşulları

Taraflar iş bu sözleşmede ve ayrıca katılımcının okuyup içeriğini, tüm madde ve hükümlerini ve yükümlülüklerini aynen kabul ettiği ve imza altına aldığı sözleşmeye ek” NYA Eğitimleri Katılımcı Formu “nda yer alan adres, telefon, faks ve mail bilgilerinin doğru olduğunu, tebligata yarar açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın tarafları bağlayıcı, geçerli ve yasal tebligat olacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

 

• Sözleşmenin İhlali

İş bu sözleşme çerçevesindeki beyan, kabul ve taahhütlerinin doğrudan doğruya kendisini, yurt içi ve yurtdışındaki tüm şirketlerini, tüm bu şirketlerin ortaklarını, iştiraklerini, bağlı şirketlerini veya bunlarda sözleşme tarihinden sonra herhangi bir şekilde hak sahibi olabilecek bütün külli ve cüz-i halefleri de bağladığını, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan, örneğin kendisi, ailesi, ortakları, diğer iştirakleri/bağlı şirketleri vasıtasıyla işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmemeyi, ettirmemeyi, ettiği veya ettirdiği takdirde de NYA’ya, her bir ihlal için ayrı ayrı #10.000# Avro (On bin Avro) meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

• Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

Taraflar iş bu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

• Yürürlük

İş bu sözleşme toplam 9 (dokuz) sayfa ve 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında [∙]tarihinde okunup aynen kabul edildikten sonra birlikte iki (2) nüsha olarak akdedilmiştir.

 

Bu web sitesindeki tüm içerikler yalnızca bilgi amaçlı tasarlanmıştır. Burada herhangi bir hastalığı yada durumu teşhis, yatıştırma, tedavi veya iyileştirme amaçlanmamıştır. İşbu elektronik posta içerisinde yer alan herhangi bir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır.

Söz konusu bilgiler elektronik posta alıcısını bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti nitelğginde değildir. Verilen bilgiler hiçbir sekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.

NEFES VE YAŞAM AKADEMİSİ

Koru Mh. Ihlamur Cd. Tuğberk Sitesi 15/38 Ümitköy / Ankara

+90 532 133 81 88
BAĞLAN
EĞİTİMLER
NEFES MUCİZESİ SEMİNERİ
YENİDEN DOĞUŞ NEFES VE ARINMA KAMPI
TEMEL SEVİYE KOÇLUK EĞİTİMİ
İLERİ SEVİYE NEFES KOÇLUK EĞİTİMİ
*NEFES GRUP SEANSI
NEFESLE İÇSEL YOLCULUK ATÖLYESİ
KURUMSAL
HAKKIMIZDA
EĞİTMENLER
MEDYA
FOTO GALERİ
VIDEO
DOSYALAR
TAKVİM
MAKALELER
SORU CEVAP
İLETİŞİM
ÜYE GİRİŞİ
© 2014-2021 Nefes ve Yaşam Akademisi. Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları & Gizlilik Politikası